Cours du 17-11-2014

 • JUNAN TAISO + Histoire du Bujinkan
 • DOJO REI
 • KAMAE :
  • Seiza
  • Shizen
  • Ichimonji
 • UKEMI :
  • otoshi suwari ukemi ryote
  • zenpo nagare
 • TAIHENJUTSU GOKUI KATA : Ashi Rau
 • HIKEN JU ROPPO :
  • Fudoken
  • Shutoken
 • KYUSHO :
  • Gankotsu
  • Uko
 • UKE NAGASHI : B
 • KIHON HAPPO SANPO : Ichimonji no Kata
 • KIHON HAPPO GOHO : Omote Gyaku
 • GYAKU WAZA :
  • Ura Gyaku
  • Hon Gyaku
 • ARUKI WAZA :
  • Shizen Aruki
 • DOJO REI
 • Etirements